Neets Echo plus

Nytt styrsystem från Neets – Echo plus

Med Neets Echo Plus höjer Neets ribban igen.

Så som dess föregångare så har styrsystemet 8 knappar som gör att den fungerar i de flesta miljöer. Med lysdioder för att visa vilken funktion som är vald.  Styrsystemet passar i små mötesrum, klassrum eller i större salar. Så länge man inte behöver mer funktioner än 8. Det sim skiljer den nya versionen mot den gamla är att den utrustats med en nätverksport för att styra nätverksanslutna enheter. Systemet kan också skicka statusrapporter om till exempel användande och eventuella felmeddelanden.

Priset är inte ännu annonserat men ska ligga strax över det nuvarande priset på Neets Echo.

Intresserad? kontakta oss idag.

Eller läs mer här