Behöver ni en tekniker på plats?

Service på platsen

I Stockholmsområdet kan vi erbjuda Service på plats. Vi skickar ut en tekniker som gör en felsökning och om möjligt åtgärdar felet direkt. Kostnaden för Service på platsen är 990 kr exkl. moms. Då ingår utryckning av tekniker, servicebil, milersättning, parkeringsavgifter, eventuella vägtullar samt 1 timmes arbetstid. Det som tillkommer är eventuella materialkostnader.

FÖR TIDSBOKNING AV SERVICE PÅ PLATSEN, KONTAKTA SERVICE-AVDELNINGEN

Express service

När det måste gå undan

24 tim

Service på platsen Express!

I Stockholmsområdet kan vi nu också erbjuda Service på platsen EXPRESS. Skillnaden mellan EXPRESS och vanlig service på plats är att en tekniker är på plats inom 24 timmar!

Vi skickar ut en tekniker som gör en felsökning och om möjligt åtgärdar felet direkt. Kostnaden för Service på platsen är 1 990 kr exkl. moms. Då ingår utryckning av tekniker, servicebil, milersättning, parkeringsavgifter, eventuella vägtullar samt 1 timmes arbetstid. Det som tillkommer är eventuella materialkostnader.

FÖR TIDSBOKNING AV SERVICE PÅ PLATSEN EXPRESS, KONTAKTA SERVICEAVDELNINGEN

 Ring 08 30 00 27