Inlägg

Fördjupat samarbete med Konftel

Presentationsdata fördjupar samarbetet med svenska Konftel.