Vi fördjupar vårt samarbete med svenska Konftel

I dessa tider av hybridmöten har kraven på ljud och bild ökat markant. Då många möten inkluderar människor som inte arbetar på kontoret måste ditt teamsmöte hålla en hög kvalitet. För att uppnå flexibla lösningar med hög kvalitet använder vi Konftels produkter.