SDC-550 En dokumentkamera som fungerar perfekt med din smartboard

Som pedagog har du garanterat en mängd material som redan finns fysiskt som tex på papper eller är objekt av olika slag. Dessa är svåra att få in i smartboarden. Lösningen har funnits länge men nu har den blivit bättre! Koppla in denna rakt in i notebook så kan du visa vilket material du vill till dina elever. Allt ifrån experiment i fysik, kemi eller bilologi till matte. Det är faktiskt fantasin (och tiden)som sätter gränserna. Låt eleverna visa en insekt de hittat på skolgården eller sina sommarminnen. Kontakta oss för en demonstration.

3 SDC-550 Dokumentkameror

Paketpris: 19 990