Skärm i receptionen på Spoon

Presentationsdata utrustar kompletta AV-lösningar i Kunden samtliga konferensrum, mindre mötes rum och öppna ytan. I konferensrummen fälls det in bordsbrunnar med inbyggda styrsystem med anslutning till projektor. I öppna ytan monteras en 3,5m motordriven duk och ljusstark projektor samt ljudsystem för talljud. Den enklare mobila talarstolen utrustas med ett infällt styrsystem och en uttagslist för EL, HDMI, VGA+ljud och nätverk.
I receptionen fälls det in en informations skärm i väggen 24/7 drift .

Projektledning
Neets programmering
Montering
Framtagande av lathundar
Genomgång av utrustning efter avslutad installation