1
1

Signalerar att rummet är desinficerat

Desinficerade rum – från Loop

Loops bokningsskärmar har nyligen fått en eftertraktad ny funktion. I dessa tider vill vi veta att rummet vi sitter i är rent. Vår hälsa är verkligen i första rummet, därför finns numera en funktion i skärmarna för att vi ska veta att rummet är rent och desinficerat sedan förra mötet. Enkelt och tydligt. Allt för att för ett säkert möte.

Vad är Loop bokningskärmar för något

För att lite kortfattat beskriva vad dessa skärmar är så får man nog säga att: Ett enkelt sätt att boka en resurs som ska vara tillgängligt för många, samtidigt som man kan visualisera resursens tillgänglighet för andra. Eller lite enklare beskrivet en bokningsskärm för resurser, så som rum, cyklar, bilpools-bilar eller dylikt.