Små konferensrum / Huddlespace

Att alltid kunna få tag i ett mötesrum känns som något som är absolut nödvändigt på dagens arbetsplatser. Dock är det inte alltid så, rummen är få och ofta alldeles för stora. Dessa paket är för de små rummen som man verkligen behöver många av. Paketen du finner här är alla anpassade för den minsta storleken av rum med max 6-8 deltagare.