Vidyo 103 Certifiering klar

Vidyo certifiering – Steg 1 är avklarat

Vidyo 103 Certifiering är avklarat.

Vidyo certifiering är den process som vi som säljer Vidyo måste gå igenom för att säkra att ni som kunder får rätt videkonferens-lösning!

Vidyo SVC (Scalable Video Coding) är klart bättre än traditionell videokonferens. Speciellt över internet och nätverk man inte har full kontroll över. I kontrollerade miljöer klarar den upp till 20% så kallad ”packetloss” utan att bilden påverkas. Med ”packetloss” menas att internet eller det nätverk videokonferensen passerar tappar bort data som inte kommer fram till motparten.  Traditionell videokonferens klarar knappt 5%. Efter det får bilden på traditionell videokonferens tydliga störningar.

Läs mer om Vidyo